Interjú a Vatikáni Rádióban, 2019. május 28-án. Riporter: Somogyi Viktória

Amerikai látogatása során 1974. május 19-én, vasárnap kereste fel Mindszenty József bíboros a New Jersey állambeli Passaic városában a helyi magyar közösséget. Szentmisét mutatott be, majd részt vett a tiszteletére rendezett fogadáson és felkereste a passaici temetőben az elhunyt magyarok sírját. A passaici Szent István plébánia archív anyagai között talált rá a látogatásról Kerkay László által készített értékes videó- és hangfelvételekre Vas László atya, plébános, aki azóta elhunyt és Dudás Róbert Gyula.

Rendkívül értékes hang- és videófelvétel jutott el szerkesztőségünkbe Mindszenty József bíboros 1974-es amerikai útjának egyik helyszínéről, amelyeket Kerkay László készített annak idején. Látogatásának számos állomása között felkereste a New Jersey államban található Passaic település magyar közösségét is. Ennek az emlékezetes napnak a programjai között megőrizték a Mindszenty bíboros által bemutatott szentmise hanganyagát, valamint a tiszteletére rendezett fogadás hangfelvételét. A passaici magyar plébánia honlapján egy videóösszeállítás is megörökítette a történelmi pillanatot. 

Egyházunk egyik legnagyobb ünnepe volt ez a nap

A passaici Szent István magyar templom internetes oldalán a következő beszámoló olvasható Mindszenty József bíboros látogatásáról:

„Mártír Hercegprímás Urunk, szeretett hazánktól száműzve, külföldi magyarjai látogatása során érkezett hozzánk, a passaici Szt. István Magyar Egyház híveihez 1974. május 19-én, vasárnap. Ft. dr. Dunay Antal volt akkor a lelkipásztorunk, aki az üldöztetések idején Prímas Urunk határozott utasítására hagyta el az országot. Philadelphiáig elébe utazva kísérte őt hozzánk.

Egyházunk egyik legnagyobb ünnepe volt ez a nap. Templomunk zsúfolásig megtelt híveinkkel és autóbuszokon érkező vendégekkel. Soha ekkora lelkes hívősereget (kb. 700 személy) még nem látott templomunk. A főúton kordonnal lezárt úton, állami rendőrkocsi vezette szirénázva Passaicig, majd a helybeli rendőrség díszkísérete irányította autóját templomunkig. Szeretett és sokat szenvedett Főpasztorunk diadalútja volt ez a lakosság, iskolánk gyermekei és az egyenruhás magyar cserkészeink sorfala között. Meghatódva üdvözöltük a templomunkba érkező, térdreboruló Főpásztort.

A látogatás eseményeinek sorozata: főpásztori ünnepélyes nagymise, majd a szomszéd utcai magyar Református Egyház gyülekezetének meglátogatása és üdvözlő beszéde templomukban. Délután meglátogatta és megáldotta Ft. Gáspár sírhelyét (aki Zalaegerszegen káplánja volt), utána cserkészeinket szemlélte meg a garfieldi cserkészházukban. Végül a nap nyilvános ünnepi fogadással zárult dísztermünkben, ahol a különféle egyesületek vezetői és delegációi üdvözölhették a Prímás Urat. Beszédei vezérgondolatában mindenütt hangsúlyozta: „Ne hagyjátok a templomot és az iskolát!!!”.”

Eredeti hang- és videófelvételek

A látogatásról Kerkay László által készített hangfelvételt, illetve videófelvételt ezen a linken érhetik el: http://www.ststephenspassaic.com/history/tmind.htm

A látogatásról készült könyvet, mely Kerkay László fényképeit tartalmazza, ezen a linken nézhetik meg: http://www.ststephenspassaic.com/…/ev…/mindszenty/index.html

Elhangzott interjú:

Eredetileg megjelent: https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/news/2019-05/mindszenty-biboros-usa-latogatas-passaic-magyar-kozosseg-homilia.html